dr n. med. Bartłomiej Stańczykiewicz, prof. UMW

Jestem psychologiem, biologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Ponadto ukończyłem studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jestem w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej.

Doświadczenie kliniczne zdobywałem w oddziałach stacjonarnych Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (UMW) oraz w Centrum Pomocy Seksuologicznej we Wrocławiu. Podczas spotkań dbam o stworzenie bezpiecznej atmosfery, co wiąże się z respektowaniem zasad etyki zawodowej. W pracy terapeutycznej stosuję uznane metody terapii poznawczo-behawioralnej, integrując je z indywidualnym podejściem do każdego człowieka. 

Na co dzień łączę pracę kliniczną z zainteresowaniami naukowymi. Obecnie pracuję jako profesor w Katedrze Psychiatrii UMW oraz psycholog i psychoterapeuta w Poradni Przyklinicznej Zdrowia Psychicznego Kliniki Psychiatrii UMW. Stopień doktora nauk medycznych uzyskałem na UMW i jestem autorem/współautorem artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Wykształcenie

  • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – Uniwersytet SWPS (w trakcie szkolenia)
  • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (w trakcie szkolenia)
  • Studia podyplomowe – Seksuologia kliniczna – opiniowanie, edukacja, terapia (UAM w Poznaniu)
  • Studia doktoranckie – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, jednolite studia magisterskie: psychologia, specjalność: psychologia kliniczna
  • Uniwersytet Wrocławski, studia I i II stopnia: biologia, specjalność: mikrobiologia

W czym się specjalizuję?

terapia zaburzeń afektywnych jedno i dwubiegunowych: depresja, ChAD 

terapia zaburzeń lękowych

terapia nerwicy natręctw

terapia zaburzeń osobowości

terapia zaburzeń seksualnych

wspieram LGBT

Opinie moich pacjentów

Skontaktuj się z nami!