Dominika Zachciał

Z wykształcenia jestem psychologiem – tytuł magistra obroniłam na Uniwersytecie Wrocławskim.  Obecnie znajduję się  w trakcie kursu z psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin prowadzonej przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Ukończyłam również studia podyplomowe
z Terapii pedagogicznej z elementami arteterapii i przygotowaniem pedagogicznym, gdzie odbyłam praktyki z zakresu pracy z dzieckiem z dysfunkcjami, terapii indywidualnej, terapii grupowej, muzykoterapii.  Jestem Członkiem Nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

 

Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Poradni Uzależnień Return, w Pracowni Rozwoju Anny Cieślik, w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Domu Pomocy Społecznej, w Rodzinnym Domu Dziecka. W trakcie studiów odbyłam roczny wolontariat w Estonii, gdzie pracowałam z dziećmi oraz z osobami dorosłymi
o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. Obecnie jestem związana z Fundacją Pozytywka, gdzie przyjmuję jako psycholog w Punkcie Interwencji Kryzysowej. 

 

W mojej pracy najważniejsze jest dla mnie indywidulane podejście do każdego Klienta oparte przede wszystkim na uważnym i empatycznym słuchaniu. Wychodzę z założenia, że to Klient jest ekspertem od swojego życia i to on wie najlepiej, co jest dla niego dobre, a co wymaga zmiany. Moim zadaniem jest, poprzez zadawanie odpowiednich pytań, nakierowanie na dostępne rozwiązania. Staram się wytwarzać atmosferę bezpieczeństwa i wzajemnej życzliwości. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Współpracuję indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z nastolatkami od 16 roku życia. 

Dominika Zachciał

Wykształcenie

  • Uniwersytet Wrocławski –  jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia
  • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu – certyfikat ukończenia kursu podstawowego terapii systemowej indywidualnej i rodzin, obecnie w trakcie roku przygotowawczego do kursu zaawansowanego 
  • Uniwersytet SWPS – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Terapia pedagogiczna z arteterapią i przygotowaniem pedagogicznym
  • Uniwersytet Wrocławski –  licencjat na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

W czym się specjalizuję?

trudności w realizacji zadań rozwojowych

trudności z budowaniem własnej tożsamości

zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, fobie, zamartwianie się, stres, lęk przed byciem ocenianym przez innych)

problemy w związku

niskie poczucie własnej wartości

zaburzenia nastroju (stany depresyjne, obniżone samopoczucie, brak motywacji do podjęcia działania)

trudności emocjonalne (złość, poczucie winy, wstydu)

kryzysy życiowe np. rozwód, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby

trudności wychowawcze

doświadczenie przemocy – psychicznej, fizycznej, seksualnej, rówieśniczej

Opinie moich pacjentów

Skontaktuj się z nami!