Agnieszka Pawelec

Pracuję w nurcie integracyjnym, dostosowując plan wsparcia do indywidualnych potrzeb. Na końcu opisu wymieniam metody terapeutyczne dla lepszej orientacji. Regularnie korzystam z superwizji, co wzmacnia efekty terapii. Kieruję się Kodeksem Etycznym, akceptując każdego klienta w pełni. Zachęcam do otwartej rozmowy o wszelkich emocjach i doświadczeniach. Gwarantuję zachowanie poufności podczas sesji terapeutycznych. Moje podejście uwzględnia różnorodność ludzkich zachowań i emocji. Pragnę zapewnić komfortowe i empatyczne środowisko terapeutyczne. Superwizja pomaga w profesjonalnym prowadzeniu terapii. Zapewniam bezpieczną przestrzeń do rozmowy o trudnych emocjach i doświadczeniach.

Z KIM PRACUJĘ?

Pracuję z osobami dorosłymi bądź u progu dorosłości tj. 16+ (pod warunkiem dostarczenia pisemnych zgód na konsultacje/terapię od opiekunów prawnych), bliska mi jest też problematyka osób w wieku senioralnym.

Pomagam w różnych obszarach kryzysu, przeciążeniach, zaburzeniach w funkcjonowaniu o różnym charakterze i różnych źródłach (np. gdy zbyt obciążające jest dla Klienta to co się dzieje w obecnym życiu bądź też Klientka widzi w swych wzorcach odczuwania echo trudnych doświadczeń z dzieciństwa). Problemów może być wiele, nie sposób ich tu wymienić, ale zapraszam z wszelakimi trudnościami natury psychicznej, które nie pozwalają Państwu żyć dobrze.

Z wykształcenia jestem mgr psychologii, jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS. Ciągle się dokształcam i obecnie jestem uczestniczką 4-letniej szkoły psychoterapii (Wrocławski Instytut Psychoterapii), akredytowanej przez najbardziej znane w Polsce organizacje, które dbają o wysoki standard kształcenia psychologów zrzeszonych w tychże organizacjach (Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Ponadto zdobyłam certyfikat w dziedzinie interwencji kryzysowej, podyplomowo ukończyłam psychogeriatrię a obecnie studiuję podyplomowo psychotraumatologię na SWPS. Obok tego kilkaset godzin szkoleń dodatkowych otworzyło mi oczy na wiele niuansów funkcjonowania psychicznego.

Doświadczenie zdobywałam w pracy, na stażach i wolontariacie m.in. w praktyce prywatnej, w MOPS, w szpitalu DCO wspierając pacjentów chorujących i leczonych onkologicznie, w fundacjach proponujących działania z misją jak najlepszej jakości życia i radości osób starszych. Poza ścieżką konsultacji psychologicznych i psychoterapii działam edukacyjnie – prowadzę zajęcia dla studentów psychologii na uniwersytecie (Coventry University) i współpracuję z biznesem szkoleniowo (za mną ponad 15 lat pracy w dziedzinie szkoleń w tym zespołów specjalistów i kadry managerskiej z umiejętności osobistych, społecznych, stresu, inteligencji emocjonalnej, odporności psychicznej, i in.).

AGNIESZKA PAWELEC

Wykształcenie

 • Psychologia (studia magisterskie). SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wrocław 2017 – 2022 (dyplom z Wyróżnieniem)
 • Psychoterapia (szkoła akredytowana w PTP; nurt integracyjny w wiodącym systemowoericksonowskim). Wrocławski Instytut Psychoterapii WIP https://wip.wroclaw.pl/ 2022-obecnie (2. rok)
 • Psychogeriatria (studia podyplomowe). Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego 2022 – 2023
 • Psychotraumatologia (studia podyplomowe). SWPS Katowice. 2023-2024
 • Interwencja Kryzysowa (k. suicydalny, utraty zdrowia, przemocy, żałoby, i in.) (ITPB, dr Natalia Liszewska) [77 godz]
 • Terapia ACT (Sabina Sadecka) [69 godz]
 • Terapia Skoncentrowana Na Rozwiązaniach (TSR) I stopnia (CTSR, certyfikowane) [70 godz]
 • Leczenie traumy w nurcie NARM (gałąź Somatic Experiencing) – certyfikowane [w trakcie; 4 zjazdy po 5 dni] +superwizja
 • Leczenie traumy w terapii CBT, Terapii Schematów, ACT, DBT, Przedłużona Ekspozycja, complex PTSD [48 godz]
 • Diagnoza zaburzeń dysocjacyjnych (Trauma i Dysocjacja, prof.Igor Pietkiewicz i dr n. med Radosław Tomalski) [20 godz]
 • Somatyzacja. Jak problemy psychologiczne wywołują objawy medyczne? (Sentio. Polski Instytu ISTDP) [8 godz]
 • Psychosomatyka w ujęciu psychoanalitycznym [30 godz; w trakcie] + superwizja
 • Terapia Koherencji [16 godz] (Michał Jasiński)
 • Teoria Poliwagalna w praktyce terapeutycznej. Jak regulować się przed ciało. +elementy TRE (Krzysztof Karauda) [15 godz]
 • Praca z osobą w żałobie (Instytut Dobrej Śmierci, Anja Franczak) [20 godz]
 • Wprowadzenie do grupowej Terapii Schematów [16 godz]
 • Jak prowadzić grupę wsparcia dla osób w żałobie (Fundacja Nagle Sami) [16 godz]
 • Prowadzenie grup terapeutycznych (w nurcie CBT) [18 godz]

W czym się specjalizuję?

Terapia schematów, ACT, TSR, Terapia Koherencji
Praca z traumą rozwojową – terapia NARM
Kryzysy życiowe, intensywne emocje
Depresja, zaburzenia lękowe, PTSD
Obniżony nastrój, problemy z motywacją, niska samoocena
Zachowania autodestrukcyjne, problemy w relacjach

Opinie moich pacjentów