Dominika Zachciał

Z wykształcenia jestem psychologiem – tytuł magistra obroniłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie znajduję się w trakcie kursu z psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin prowadzonej przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Ukończyłam również studia podyplomowe z Terapii pedagogicznej z elementami arteterapii i przygotowaniem pedagogicznym, gdzie odbyłam praktyki z zakresu pracy z dzieckiem z dysfunkcjami, terapii indywidualnej, terapii grupowej, muzykoterapii. Jestem Członkiem Nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Poradni Uzależnień Return, w Pracowni Rozwoju Anny Cieślik, w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Domu Pomocy Społecznej, w Rodzinnym Domu Dziecka. W trakcie studiów odbyłam roczny wolontariat w Estonii, gdzie pracowałam z dziećmi oraz z osobami dorosłymi o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. Obecnie jestem związana z Fundacją Pozytywka, gdzie przyjmuję jako psycholog w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

 

W mojej pracy najważniejsze jest dla mnie indywidulane podejście do każdego Klienta oparte przede wszystkim na uważnym i empatycznym słuchaniu. Wychodzę z założenia, że to Klient jest ekspertem od swojego życia i to on wie najlepiej, co jest dla niego dobre, a co wymaga zmiany. Moim zadaniem jest, poprzez zadawanie odpowiednich pytań, nakierowanie na dostępne rozwiązania. Staram się wytwarzać atmosferę bezpieczeństwa i wzajemnej życzliwości. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Współpracuję indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z nastolatkami od 16 roku życia.

Wykształcenie

  • Uniwersytet Wrocławski – jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia
  • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu – certyfikat ukończenia kursu podstawowego terapii systemowej indywidualnej i rodzin, obecnie w trakcie roku przygotowawczego do kursu zaawansowanego
  • Uniwersytet SWPS – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Terapia pedagogiczna z arteterapią i przygotowaniem pedagogicznym
  • Uniwersytet Wrocławski – licencjat na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

W czym się specjalizuję?

trudności w realizacji zadań rozwojowych i budowaniem własnej tożsamości
zaburzenia nastroju (stany depresyjne, obniżone samopoczucie, brak motywacji do podjęcia działania)
zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, fobie, zamartwianie się, stres, lęk przed byciem ocenianym przez innych)
problemy w związku, trudności wychowawcze, trudności emocjonalne (złość, poczucie winy, wstydu)
niskie poczucie własnej wartości
doświadczenie przemocy – psychicznej, fizycznej, seksualnej, rówieśniczej

Opinie moich pacjentów