Elżbieta Flis Schynk

Jestem psychologiem oraz specjalistą psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w czteroletniej szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej z elementami terapii schematu prowadzonej przez CTPB w Warszawie.

Doświadczenie kliniczne i zawodowe zdobywałam, współpracując z  Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN we Wrocławiu. Prowadząc terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.

 

Prowadzę psychoterapię dla osób uzależnionych, jak i w nurcie poznawczo-behawioralnym. Podnoszę swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w superwizjach, szkoleniach specjalistycznych i konferencjach naukowych.

 

Psychologia jest moją pasją i wierzę, że każdy może zmienić
swoje życie, zmieniając nastawienie swojego umysłu.

Wykształcenie

  • Szkoła Psychoterapii CTPB (z elementami terapii schematów i pracy z zaburzeniami osobowości) Czteroletnie Podyplomowe Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie- w trakcie, III rok
  • Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie Kierunek: Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
  • Uniwersytet Społecznohumanistyczny SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu 2015-2016 Kierunek: Praktyczna diagnoza psychologiczna
  • Uniwersytet Społecznohumanistyczny SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu 2010-2015 Kierunek: Psychologia; Specjalność: psychologia kliniczna.
  • Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa i Administracji Kierunek: Prawo administracyjne
  • Szkolenie: „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne Warszawa
  • Szkolenie: „Coaching- zasady, techniki oraz zajęcia praktyczne- kurs intensywny” Uniwersytet Społecznohumanistyczny SWPS Wrocław
  • Szkolenie: „Zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc, w tym seksualną” Polski Instytut Dialogu Motywującego/Dolnośląska Szkoła Wyższa

W czym się specjalizuję?

psychoterapia zaburzeń lękowych (fobia społeczna, lęk uogólniony, napady lęku panicznego)
diagnoza oraz terapia uzależnień (alkohol, substancje psychoaktywne, uzależnienia behawioralne)
terapia zaburzeń lękowych (fobie, zamartwianie się, lęk o zdrowie, lęk napadowy), zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i psychosomatycznych
psychoterapia osób zmagających się z depresją oraz innymi zaburzeniami nastroju
terapia osób mających trudności wynikające z przeżycia traumy (PTSD)
terapia osób współuzależnionych oraz DDA

Opinie moich pacjentów