Jagoda Juskowiak - Rozwiązania Istnieją

Jagoda Juskowiak

Jestem psychologiem oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w czteroletnim całościowym kursie przygotowującym do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego we Wrocławskiej Fundacji Zdrowia Psychicznego
i Rozwoju Psychoterapii. 

Doświadczenie kliniczne i zawodowe zdobywałam pracując w Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym przy Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz współpracując z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się psychiatrią środowiskową. Od kilku lat współpracuję z Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN we Wrocławiu. W placówce jestem Koordynatorem Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych. Prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin. Zajmuję się również prowadzeniem warsztatów dla dzieci, rodziców i nauczycieli, w ramach programów profilaktycznych.

W swojej pracy integruję podejścia: Gestalt, psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, przez korzystanie z podstaw teoretycznych, różnorodności rozumienia zaburzeń psychicznych oraz technik i metod pracy. Dostosowuję się do możliwości oraz potrzeb pacjenta dobierając odpowiednie techniki pracy. Wyznaję zasadę, że osiągnięcie zmian jest możliwe wyłącznie dzięki dobrej współpracy, opartej na wzajemnym zaufaniu i wspólnym realizowaniu ustalonych celów oraz analizowaniu tego, co pojawia się w przestrzeni terapeutycznej. Podnoszę swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w superwizjach, szkoleniach specjalistycznych i konferencjach naukowych

Jagoda Juskowiak

Wykształcenie

  • Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii; Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego,
  • Akademia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych we Wrocławiu,
  • Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu – Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków – Szkolenie w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień,
  • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii uzależnień nr certyfikatu: SP/1435/2018,
  • Certyfikat Terapeuty Środowiskowego 193/2014,
  • Udział w szkoleniu: Terapia osób uzależnionych od pornografii, seksu, jako odpowiedź na konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u pacjentów, zgodnie z celami Narodowego Programu Zdrowia.
  • Udział w szkoleniu Dialog Motywujący w praktyce z ramienia Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego
  • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu, Jednolite Studia Magisterskie, Kierunek – Psychologia, Specjalność – Psychologia Kliniczna, Ukończenie modułu: Seksuologia.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego: sekcji psychoterapii oraz psychiatrii środowiskowej.

W czym się specjalizuję?

psychoterapia osób dorosłych i niepełnoletnich eksperymentujących, zażywających ryzykownie i uzależnionych

wsparcie osób z problemami w tworzeniu oraz utrzymywaniu związków i relacji

terapia zaburzeń lękowych (OCD, PTSD, GAD i inne), depresyjnych, psychosomatycznych

psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości

 pomoc osobom z kryzysami życiowymi

pomoc osobom z zaburzeniami popędów i impulsów

Opinie moich pacjentów

Zarezerwuj wizytę u Jagody

Skontaktuj się z nami!