Polityka ochrony danych osobowy

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych Klientów jest Fundacja Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania (zwanym dalej: Rozwiązania Istnieją), ul. Curie Skłodowskiej 46/1a, 50-369 Wrocław, NIP: 8992844359 REGON: 380075704

 Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Rozwiązania Istnieją oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Rozwiązania Istnieją.

Rozwiązania Istnieją zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Danych Osobowych, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Ochrony Danych Osobowych”.

 Postanowienia niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

 

Dane Osobowe

Rozwiązania Istnieją przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi Rozwiązania Istnieją oraz w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Rozwiązania Istnieją, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

Rozwiązania Istnieją wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Rozwiązania Istnieją jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

·       umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,

·       realizacji zamówień na produkty i usługi Rozwiązania Istnieją,

·       reakcji na informacje przesłane Rozwiązania Istnieją z wykorzystaniem formularza kontaktowego,

·       realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),

·       realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Rozwiązania Istnieją, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia konta, zakupu produktów i usług Rozwiązania Istnieją, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Rozwiązania Istnieją.

Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Rozwiązania Istnieją.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Rozwiązania Istnieją. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

Rozwiązania Istnieją będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Rozwiązania Istnieją, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń Rozwiązania Istnieją.

W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres, wykształcenie oraz w przypadku rejestracji na wizytę dodatkowo: wiek, waga, wzrost, krótki opis problemu.

Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu produktów i usług Rozwiązania Istnieją, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny www.rozwiazaniaistnieja.pl i www.rozwiazania-istnieja.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

1)    z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.rozwiazaniaistnieja.pl i www.rozwiazania-istnieja.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)

 

2)    z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.rozwiazaniaistnieja.pl i www.rozwiazania-istnieja.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.rozwiazaniaistnieja.pl i www.rozwiazania-istnieja.pl

 

W przypadku uzyskania przez Rozwiązania Istnieją wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej rozwiazaniaistnieja.pl i rozwiązania-istnieja.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, rozwiazaniaistnieja.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny rozwiazaniaistnieja.pl i rozwiązania-istnieja.pl i jej poddomen

 

Przeglądanie zawartości witryny internetowej rozwiazaniaistnieja.pl i rozwiązania-istnieja.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

 

Korzystanie z formularza kontaktowego

Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.rozwiazaniaistnieja.pl i www.rozwiazania-istnieja.pl wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.


Polityka dotycząca cookies


Na naszej stronie stosujemy pliki cookies by dostosować ją do Państwa potrzeb. Korzystanie z naszego serwisu oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniach użytkownika. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki.


Stosujemy następujące pliki cookies: 


– funkcjonalne, takie jak:

cookies google-analytics.com, metrica.yandex.com, mouseflow.com – służą do prowadzenia statystyk dokładny sposób działania i politykę prywatności tych serwisów można znaleźć na ich stronach www,

– cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.


 

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Rozwiązania Istnieją i dostępnych na www.rozwiazaniaistnieja.pl i www.rozwiazania-istnieja.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres   e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala  Rozwiązania Istnieją zwracać się do czytelników po imieniu.

 

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Rozwiązania Istnieją za pośrednictwem www.rozwiazaniaistnieja.pl i www.rozwiazania-istnieja.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania, w przypadku usług pomocy i wsparcia dodatkowo: wiek, waga, wzrost, krótki opis problemu.

Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Rozwiązania Istnieją (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Rozwiązania Istnieją oraz partnerów handlowych Rozwiązania Istnieją)

Rozwiązania Istnieją zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Rozwiązania Istnieją.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.rozwiazaniaistnieja.pl i www.rozwiazania-istnieja.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów  Rozwiązania Istnieją i www.rozwiazaniaistnieja.pl i www.rozwiazania-istnieja.pl.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.rozwiazaniaistnieja.pl i www.rozwiazania-istnieja.pl.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Rozwiązania Istnieją przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Rozwiązania Istnieją nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Rozwiązania Istnieją nie będzie sprzedawać ani udostępniać danych osobowych Klientów innym podmiotom.

W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Zmiany Polityki Ochrony Danych Osobowych

Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.rozwiazaniaistnieja.pl i www.rozwiazania-istnieja.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Ochrony Danych Osobowych. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Ochrony Danych Osobowych, zastosowanie ma Polityka Ochrony Danych Osobowych w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

Zmiany wprowadzane do Polityki Ochrony Danych Osobowych nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Rozwiązania Istnieją nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Rozwiązania Istnieją serwisu i newsletterów.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych Klientów jest Fundacja Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania (znanym dalej: Rozwiązania Istnieją), ul. Curie Skłodowskiej 46/1a, 50-369 Wrocław, NIP: 8992844359 REGON: 380075704

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji zamówionych usług i produktów.

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz ich zmiany.

Klient ma prawo  otrzymać informacje, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy jego dane oraz dodatkowo do otrzymania kopii danych osobowych. W przypadku, gdy prośba Klienta obejmuje kopie danych prosimy o wskazanie danych, które  Klient chciałby otrzymać. Administrator może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym Klient zostanie powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania

Dane osobowe Klienta będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Wycofanie danych następuje po złożeniu stosownego oświadczenia z własnoręcznym podpisem.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Napisz e-mail na adres kontakt@rozwiązaniaistnieja.pl Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

 

Regulamin świadczenia usług

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych Klientów jest Fundacja Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania (znanym dalej: Rozwiązania Istnieją), ul. Curie Skłodowskiej 46/1a, 50-369 Wrocław, NIP: 8992844359 REGON: 380075704

Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu produktów i usług, w tym:

usług z oferty pomocy i wsparcia tj. usługi: psychologa diagnosty, psychodietetyka, coacha, trenera personalnego, psychiatry, psychoterapeuty, psychoterapeuty uzależnień, coacha, grupy wsparcia oraz innych usług z zakresu pomocy i wsparcia, usług szkoleniowych.

Regulaminowi podlegają wszystkie produkty i usługi świadczone w serwisie, za wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych opisanych w pkt 17, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.

 

Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

 

Informacje dotyczące podmiotu świadczącego Usługę Przelewy 24

 

Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą Przelewy24” na rzecz Użytkowników jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, numer NIP 7792369887, zwana dalej „PayPro”. PayPro realizując Usługę Przelewy24 występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu Ustawy. Organem sprawującym nadzór nad PayPro jest Komisja Nadzoru Finansowego. PayPro został wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP 24/2014. Głównym miejscem wykonywania działalności jest wskazana wyżej siedziba spółki PayPro S.A., adres do korespondencji: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, adres poczty elektronicznej: serwis@przelewy24.pl.

 

Ogólne zasady korzystania z usług pomocy i wsparcia

 Rejestracja umożliwiająca skorzystanie z usług pomocy i wsparcia odbywa się przez serwis nakiedy.com lub wyjątkowo poprzez kontakt bezpośredni z przedstawicielem Rozwiązania Istnieją (np. usługi dodatkowe, jednorazowe, projekt Rozwiązania Istnieją).

Warunkiem dokonania rejestracji jest każdorazowe dokonanie opłaty.

Przekładanie lub odwołanie zakupionych wizyt może odbyć się maksymalnie na 24godz, przed planowaną wizytą.

Jeśli wizyta nie odbędzie się z przyczyn Rozwiązania Istnieją, zostanie umówiony nowy termin spotkania lub pieniądze zostaną zwrócone.

W celu skorzystania z usługi przez osobę niepełnoletnią, konieczna jest zgoda opiekuna prawnego.

Osoby korzystające z usług pomocy i wsparcia oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do usług oraz materiałów przygotowanych w ramach tych usług.

 

Ogólne zasady uczestnictwa w szkoleniach

Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Rozwiązania Istnieją oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach. Rozwiązania Istnieją zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami.

Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Rozwiązania Istnieją oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

Rozwiązania Istnieją będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń.

Poprzez udział w szkoleniach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Rozwiązania Istnieją nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

Osoby biorące udział w szkoleniu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń lub materiałów z nich pochodzących.

Rozwiązania Istnieją, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

Promocje organizowane przez Rozwiązania Istnieją, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.

Uczestnicy szkoleń w Rozwiązania Istnieją oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

 

Zawarcie i rozwiązanie umowy, zwroty

Umowa o świadczenie usług Rozwiązania Istnieją może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku  braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez Rozwiązania Istnieją.

Płatność za usługi Rozwiązania Istnieją może być dokonana wyłącznie w formie przelewu.

Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z winy Rozwiązania Istnieją, rozliczenie wpłaconej na rzecz Rozwiązania Istnieją należności nastąpi w trybie określonym w pkt 24 niniejszego regulaminu.

Rozwiązania Istnieją i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia, a także przenieść na inne szkolenie organizowane przez Rozwiązania Istnieją. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

Rozwiązania Istnieją zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę, na zakup produktów  lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków . Osoby dokonujące zakupu usług firmy Rozwiązania Istnieją oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania Rozwiązania Istnieją adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty.

Zwrot należności uiszczonych na rzecz Rozwiązania Istnieją następuje po otrzymaniu przez Rozwiązania Istnieją podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą).

 

Tryb postępowania reklamacyjnego

W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: kontakt@rozwiązaniaistnieja.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

 

Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni dysponować:

urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

przeglądarką obsługującą pliki cookies.

Korzystanie ze usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.

W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną konieczne jest dysponowanie przez niego dostępu do konta poczty elektronicznej.

W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

 

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.

Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.rozwiazaniaistnieja.pl i www.rozwiazania-istnieja.pl.

 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17.04.2020

 

Zasady anulowania spotkania

Postanowienia ogólne

1. Rezerwację można odwołać lub zmienić do 24h przed rozpoczęciem wizyty.*

2. W przypadku nieobecności na wizycie i braku jej odwołania zapłacona kwota nie zostanie zwrócona.

 

 

*Zwroty przelewamy z końcem miesiąca. W celu przetransferowania kwoty na inną wizytę skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.

 

Skontaktuj się z nami!