Michał Balcerzak

 

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień i pedagogiem. W mojej pracy skupiam się na pomocy w dotarciu do zasobów ludzi które pomogą im poradzić sobie w sytuacjach problemowych. Pracuję przy użyciu dostępnych technik uważności, dialogu motywującego. Wierzę że relacja terapeutyczna oparta na
zaufaniu, bezpieczeństwie i dialogu w połączeniu z zaangażowaniem ma dużą siłę pomagania.

 

Zdobywając doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi nauczyłem się, że do osiągnięcia celów terapeutycznych prowadzą różne drogi. Dlatego w pracy z drugim człowiekiem podążam za jego potrzebami poprzez dostosowanie odpowiednich metod pracy.
Obecnie pracuję z osobami dorosłymi i nieletnimi eksperymentującymi, używającymi szkodliwie oraz uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, oraz behawioralnie. Prowadzę także spotkania dla ich osób bliskich i rodzin.

Wykształcenie

  • Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień -Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach.
  • Szkolenie „Dialog motywujący w terapii grupowej osób uzależnionych lub używających narkotyków”. Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego.
  • Szkolenie z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród uczniów. 
  • „Uzależnienia behawioralne – teoria i ćwiczenia praktycznych umiejętności z uwzględnieniem metody dialogu motywującego”. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Katowice.
  • Studia magisterskie pedagogiczne na specjalności poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna oraz resocjalizacja na Uniwersytecie Wrocławskim.

W czym się specjalizuję?

psychoterapia uzależnień od substancji psychoaktywnych

psychoterapia uzależnień behawioralnych (hazard, pornografia, praca, zakupy, seks)

terapia krótkoterminowa i interwencja kryzysowa dotycząca nadużywania i używania szkodliwego substancji psychoaktywnych.

terapia i poradnictwo dla rodzin i bliskich osób uzależnionych

poradnictwo dla rodziców

psychoterapia nastolatków uzależnionych i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi

Opinie moich pacjentów

Skontaktuj się z nami!