Agnieszka Piasecka-Robak

W kontakcie z klientem dbam o budowanie zaufanej relacji z pacjentem, co jest kluczowe dla efektywnej terapii. Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą, wspierając w różnych obszarach, takich jak rozwój osobisty, trudności emocjonalne czy problemy związane z pracą zawodową. Oferuję konsultacje, spotkania wspierające oraz terapię indywidualną, działając zgodnie z etycznymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i regularnie poddając swoją pracę superwizji.

Jestem psychoterapeutą, absolwentką Studium Doktoranckiego Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizującym się w nurcie integratywnym. Posiadam certyfikat z zakresu psychometrii, uprawniający do przeprowadzania testów psychologicznych, m.in. Inwentarza BIP. Moja praca obejmuje różne podejścia terapeutyczne, takie jak psychodynamika i terapia poznawczo-behawioralna, dostosowując metody pracy do potrzeb klienta.

Przez lata pracowałam jako pracownik dydaktyczno-naukowy na różnych uczelniach, zajmując się wsparciem, poradnictwem oraz kierowaniem ścieżkami kariery. Współpracowałam również z biznesem, trenując kompetencje społeczne, zarządzając talentami i kompetencjami oraz badając klimat organizacyjny, wykorzystując techniki coachingowe. Moje doświadczenie obejmuje także pracę z osobami w różnych krajach i kulturach.

Wykształcenie

  • 4-letnie szkolenie w nurcie psychoterapii integratywnej (Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii)
  • Studia Doktoranckie Pedagogiki i Psychologii (Uniwersytet Wrocławski)
  • Akredytowany Coach ICF (International Coach Federation) na poziomie ACC (Associate Certified Coach)
  • Doświadczony HR Business Partner

W czym się specjalizuję?

Budowanie samooceny i radzenie sobie z syndromem oszusta
trudności w wyrażaniu siebie: wyrażaniu emocji, stawianiu granic, nazywaniu i wyrażaniu własnych potrzeb, radzeniu sobie ze złością, problemami z zaufaniem
trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji
Pomoc w poradzeniu sobie z wypaleniem zawodowym
trudności z motywacją, zarządzaniem czasem, prokrastynacją, asertywnością, odnalezieniem sposobów rozwiązania własnych problemów, podejmowaniem decycji
Praca z osobami z zaburzeniami lękowymi i depresją

Opinie moich pacjentów