Anna Wójciak-Sokołowska

Psycholog, w trakcie (4-letniej) specjalizacji z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym, realizowane przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w partnerstwie z Centrum CBT EDU w Warszawie.

 

W trakcie szkolenia z zakresu Psychoterapii Dialektyczno-Behawioralnej Comprehensive w PTDBT.

Odbyłam liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej. Między innymi dwuletnie Studium Psychoterapii Psychodynamicznej w KCP w Krakowie oraz kurs I Stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania.

 

Na co dzień pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w formie indywidualnej oraz warsztatowej. W psychologii szczególnie interesuje mnie rola więzi przywiązania oraz problematyka dysregulacji emocjonalnej oraz jej wpływ na zachowanie.

 

Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywałam podczas stażu w szpitalach: Centrum Terapii Nerwic w Mosznej, Opolskie Centrum Onkologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu oraz pracując w placówce opiekuńczo –wychowawczej dla dzieci i młodzieży.

W pracy kieruje się etyka zawodową, korzystam z superwizji i stale podnoszę swoje kwalifikacje.

 

W kontakcie terapeutycznym skupiam się przede wszystkim na relacji opartej na szacunku i zaufaniu. Koncentruje się na zasobach pacjenta, dzięki czemu pacjent stopniowo nabiera siły, do tworzenia pozytywnego scenariusza własnego życia.

Wykształcenie

  • 4-letnia Specjalizacja z zakresu Psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum CBT EDU w Warszawie.
  • w trakcie Szkolenia Psychoterapia Dialektyczno-Behawioralna Comprehensive w PTDBT.
  • 2 –letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w KCP, Kraków.
  • 4-letnie Studia doktoranckie, z zakresu psychologii na Uniwersytecie Śląskim, Katowice.
  • 5-letnie Studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim.
  • Kurs I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ).

W czym się specjalizuję?

wsparcie psychologiczne
niskie poczucie własnej wartości
terapia zaburzeń depresyjnych
terapia zaburzeń odżywiania się
terapia zaburzeń lękowych (nerwicowe, fobie, lęk społeczny, natręctwa (OCD i inne)
wsparcie dla osób zmagających się z chorobą afektywną dwubiegunową (ChaD)

Opinie moich pacjentów