Iryna Vatakh

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS. W pracy korzystam z technik o udowodnionej naukowo skuteczności, integrując metody terapii poznawczo-behawioralnej w sposób dostosowany do pacjenta. W kontakcie z klientem dbam przede wszystkim o zbudowanie relacji z zaufaniem i wzajemnym szacunkiem. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi oraz młodzieżą powyżej 16 roku życia.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas praktyk i wolontariatów, m. in. w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu i Telefonie Pogadania. Doświadczenie w pracy indywidualnej z pacjentem zdobywałam pracując głównie z osobami w potrzebie w związku z wojną rosyjsko-ukraińską. Stale podnoszę swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach oraz konferencjach psychologicznych. Dodatkowo, moje doświadczenie w terapii własnej dało mi wgląd i lepsze zrozumienie procesu zmiany, co stanowi cenną wartość w pracy terapeutycznej.

Українськомовна версія, читати далі

Дипломований психолог, в процесі здобування психотерапевтичної підготовки в Школі когнітивно-поведінкової психотерапії SWPS. У своїй роботі використовую техніки з науково доведеною ефективністю, інтегруючи методи когнітивно-поведінкової терапії у спосіб, адаптований до пацієнта. У роботі з клієнтом я дбаю, перш за все, про побудову відносин, заснованих на довірі та взаємоповазі. Спеціалізуюсь на роботі з дорослими та підлітками віком від 16 років.

Клінічний досвід я здобула під час стажування та волонтерської роботи, зокрема в Інституті когнітивно-поведінкової терапії у Вроцлаві та в „Telefon Pogadania” (гаряча лінія для осіб, які потребують підтримки). Здобула досвід індивідуальної роботи з пацієнтами, працюючи переважно з людьми, які потребують допомоги через російсько-українську війну. Я постійно вдосконалюю свої знання та навички, беручи участь у тренінгах та психологічних конференціях. Окрім того, досвід особистої терапіі дав мені краще розуміння процесу змін поведінкових механізмів, що є цінним у терапевтичній роботі.

Wykształcenie

  • 4-letnie szkolenie w nucie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS (w trakcie szkolenia)
  • Jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności klinicznej

Освіта

  • Ступінь магістра психології з клінічною спеціалізацією
  • Школа когнітивно-поведінкової психотерапії SWPS (в процесі навчання)

W czym się specjalizuję?

Terapia zaburzeń lękowych I Терапія тривожних розладів
Terapia zaburzeń nastroju (w tym depresja) | терапія розладів настрою (включаючи депресію)
Terapia zaburzeń odżywiania | терапія розладів харчової поведінки
Praca z niską samooceną | робота з низькою самооцінкою
Kryzysy (emocjonalne, życiowe, w związku), doświadczenie żałoby | кризами (емоційними, життєвими, стосунків)
Rozwój osobisty i budowanie zdrowych relacji społecznych | особистісним розвитком та побудовою здорових соціальних відносин

Opinie moich pacjentów