Jagoda Juskowiak

Jestem psychologiem oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w czteroletnim całościowym kursie przygotowującym do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego we Wrocławskiej Fundacji Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Głównymi obszarami mojej pracy są psychoterapia osób z problemami w tworzeniu oraz utrzymywaniu związków i relacji, zaburzeniami osobowości, obsesyjno-kompulsywnymi, psychosomatycznymi, zaburzeniami popędów i impulsów itp., a także wsparcie osób z zaburzeniami nastroju. Specjalizuję się w psychoterapii uzależnień osób dorosłych i młodzieży oraz pracuję z pacjentami w kryzysie psychicznym.

Doświadczenie kliniczne i zawodowe zdobywałam pracując w Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym przy Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz współpracując z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się psychiatrią środowiskową. Współpracowałam z Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN we Wrocławiu. W placówce byłam Koordynatorem Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych. Prowadziłam terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin. Zajmowałam się również prowadzeniem warsztatów dla dzieci, rodziców i nauczycieli, w ramach programów profilaktycznych.

Pracuje głównie w oparciu o podejście psychodynamiczne. Jednocześnie przez korzystanie z podstaw teoretycznych, różnorodności rozumienia zaburzeń psychicznych oraz technik i metod pracy integruję różne podejścia. Dostosowuję się do możliwości oraz potrzeb pacjenta dobierając odpowiednie techniki pracy. W pracy terapeutycznej wyznaję zasadę, że osiągnięcie zmian jest możliwe wyłącznie dzięki dobrej współpracy, opartej na wzajemnym zaufaniu i wspólnym realizowaniu ustalonych celów oraz analizowaniu tego, co pojawia się w przestrzeni terapeutycznej. Podnoszę swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w superwizjach, szkoleniach specjalistycznych i konferencjach naukowych.

Wykształcenie

• Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii; Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego,

• Akademia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych we Wrocławiu,

• Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu – Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków – Szkolenie w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień,

• Certyfikat Specjalisty Psychoterapii uzależnień, nr certyfikatu: SP/1435/2018,

• Certyfikat Terapeuty Środowiskowego, nr certyfikatu: 193/2014,

• Udział w szkoleniu: Terapia osób uzależnionych od pornografii, seksu, jako odpowiedź na konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u pacjentów, zgodnie z celami Narodowego Programu Zdrowia,

• Udział w szkoleniu Dialog Motywujący w praktyce, z ramienia Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego,

• Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu, Jednolite Studia Magisterskie, Kierunek – Psychologia, Specjalność – Psychologia Kliniczna, Ukończenie modułu: Seksuologia,

• Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego: sekcji psychoterapii oraz psychiatrii środowiskowej.i Rozwoju Psychoterapii.

 

W czym się specjalizuję?

psychoterapia osób dorosłych i niepełnoletnich eksperymentujących, zażywających ryzykownie i uzależnionych
psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości
wsparcie osób z problemami w tworzeniu oraz utrzymywaniu związków i relacji
pomoc osobom z kryzysami życiowymi
terapia zaburzeń lękowych (OCD, PTSD, GAD i inne), depresyjnych, psychosomatycznych
pomoc osobom z zaburzeniami popędów i impulsów

Opinie moich pacjentów