Marta Kucharska

Jestem Psychoterapeutą w szkoleniu oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Pracuję w oparciu o nurt Psychologii Analitycznej Junga, który jest mi bliski m.in. ze względu na zainteresowanie obszarami nieświadomości, duchowości, twórczości, tematyki śnienia. W swojej pracy korzystam również z wiedzy uzyskanej podczas studium Terapii Systemowej Rodzin oraz kursu Mindfulness MBSR (Mindfulness Based Stres Reduction).

Pracuję z osobami dorosłymi. Przeprowadzam konsultacje i oferuję wsparcie psychologiczne. W ciepłej, nieoceniającej i komfortowej atmosferze, wspieram i towarzyszę w przechodzeniu przez trudności (osobiste, relacyjne, profesjonalne), w poszerzaniu rozumienia siebie oraz własnych nieświadomych zachowań, w rozwijaniu kontaktu z samym sobą, a także w odnajdywaniu poczucia sensu i indywidualnej drogi w życiu.

Procesy terapeutyczne poddaję regularnej superwizji, moja praca opiera się na kodeksie etycznym zawodu psychologa i psychoterapeuty. Program zaawansowanego kursu, w którym uczestniczę (IV rok) podlega akredytacji Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej, zgodnej z wymogami NFZ. Program spełnia również wymogi Polskiej Rady Psychoterapii i Polskiej Federacji Psychoterapii.

Wykształcenie

  • Szkoła Psychoterapii Jungowskiej i Psychologii Analitycznej w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej w Warszawie – czteroletnie podyplomowe szkolenie (IV rok)
  • Uniwersytet Wrocławski – Psychologia – studia jednolite magisterskie
  • Studium Terapii Systemowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu
  • Kurs Mindfulness MBSR (Mindfulness Based Stres Reduction)
  • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej

W czym się specjalizuję?

nadużycia emocjonalne
kryzys emocjonalny i w związku
stres i wypalenie zawodowe
problemy rodzinne
zaburzenia nastroju i lękowe
brak sensu życia

Opinie moich pacjentów