Michelle Ziober

W pracy z pacjentem bliskie mi jest podejście psychodynamiczne. Wykorzystuję również elementy terapii systemowej i poznawczo-behawioralnej, integrując metody w sposób dopasowany do potrzeb pacjenta. Doświadczenie zdobywałam pracując w szkole dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera, gdzie prowadziłam terapie oraz zajęcia warsztatowe, tworzyłam i prowadziłam Treningi Umiejętności Społecznych oraz warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży. Obecnie pracuję w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie pomagam młodzieży z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi, z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, nerwicowymi i adaptacyjnymi oraz udzielam konsultacji i poradnictwa rodzicom. Współpracuję również z Poradnią Zdrowia Psychicznego i udzielam wsparcia psychologicznego osobom dorosłym.

 

Z wykształcenia jestem psycholożką, a w chwili obecnej realizuję we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii całościowy kurs psychoterapii w nurcie integracyjnym. Uczestniczę również w szkoleniu z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, organizowanym przez Centrum CBT i kończę podyplomowo przygotowanie pedagogiczne.

Prywatnie jestem miłośniczką swingowych potańcówek, skandynawskich kryminałów, rollercoasterów i długich wycieczek po górach.

Wykształcenie

  • Kurs psychoterapii w nurcie integracyjnym we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży organizowane przez Centrum CBT
  • Podyplomowe przygotowanie pedagogiczne

W czym się specjalizuję?

psychologia psychoterapia nurcie integracyjnym
psychologia psychoterapia nurcie integracyjnym
praca z osobami na spektrum autyzmu
pomoc osobom z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi
wsparcie w zaburzeniach lękowych, depresyjnych, nerwicowych i adaptacyjnych
konsultacje i poradnictwo dla rodziców

Opinie moich pacjentów