Nikola Świerk

Udzielam konsultacji psychologicznych oraz pracuję psychoterapeutycznie zarówno z młodzieżą jak i z osobami dorosłymi.
Doświadczenie zdobywałam pracując w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, w placówkach szkolnych i przedszkolnych a także w ramach działalności prywatnej gabinetu. Aktualnie pracuję w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji oraz nieustannie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez kursy, szkolenia i literaturę.
W swojej pracy towarzyszę ludziom, wspieram i zachęcam do odkrywania własnej, indywidualnej ścieżki w życiu. Jestem głęboko przekonana, że każdy z nas ma w sobie zasoby do tego żeby żyć dobrym życiem. W kontakcie z drugą osobą ważna jest dla mnie wzajemna autentyczność i otwartość. W trakcie procesu zwracam uwagę na człowieka jako na całość – uwzględniam zarówno psyche, ciało jak i duchowość. Swój warsztat opieram na wykształceniu psychologicznym, pedagogicznym oraz psychoterapeutycznym.

Wykształcenie

  • Psychologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu
  • Psychoterapia Gestalt zintegrowana z innymi szkołami psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej  we Wrocławiu- ukończony 3 rok.
  • Przygotowanie Pedagogiczne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu
  • Coaching i Przywództwo na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

W czym się specjalizuję?

Kryzysy i trudności życiowe, żałoba
Niskie poczucie własnej wartości
Trudności w obszarze regulacji emocji
Trudności w relacjach interpersonalnych
Zaburzenia osobowości 
Zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe

Opinie moich pacjentów