Małgorzata Borczyk

Studia magisterskie z psychologii o specjalności klinicznej skończyłam na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie.

Na co dzień zajmuję się prowadzeniem psychoterapii oraz szkoleń, współpracując m.in z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, Instytutem Psychodietetyki, Przychodnią Polimed oraz Uniwersytetem SWPS. Prowadzę szkolenia zarówno dla specjalistów jak i osób prywatnych, obejmujące tematykę psychoterapii, psychodietetyki, mindfulness, radzenia sobie ze stresem.

W swojej pracy wykorzystuję techniki poznawczo behawioralne, terapii schematu, akceptacji i zaangażowania, mindfulness oraz dialogu motywującego. Poddaję się stałej superwizji, w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

W pracy z pacjentem niezwykle ważna jest dla mnie atmosfera, zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa. Zwracam szczególną uwagę, by pacjenci mogli odnaleźć równowagę, nauczyć się akceptacji, uważności na siebie, ale także by dostali odpowiednią porcję psychoedukacji i wiedzy potrzebnej do zmiany. Psychoterapia jest dla mnie drogą do odnajdywania zasobów, umiejętności, które pacjent już ma i może rozwijać.

Wykształcenie

  • 4 letnie studia podyplomowe z terapii poznawczo behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie (we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre) i jestem w trakcie certyfikacji.
  • Studium Dialogu Motywującego (z ramienia Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego).
  • Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne (Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi).
  • Uczestniczyłam również w licznych kursach m.in. z terapii EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) oraz Psychodietetyka w praktyce (wraz ze stażem w Instytucie Psychodietetyki).
  • Uczestniczyłam w konferencjach naukowych m.in. Seksualność człowieka w kulturze, nauce i terapii organizowanej przez Uniwersytet Jagieloński czy Psychiatria w neurologii. Neurologia w psychiatrii (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu).
  • Ukończyłam również moduł seksuologii na Uniwersytecie SWPS oraz szkolenie z terapii schematu w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej.

terapia zaburzeń odżywiania

wsparcie osób przechodzących kryzysy m.in. związane z żałobą, chorobami, trudnymi sytuacjami rodzinnymi

terapia zaburzeń lękowych (OCD, PTSD, GAD i inne) i depresyjnych

terapia zaburzeń psychosomatycznych

terapia zaburzeń osobowości, m.in borderline, zależna, lękowa

wsparcie osób LGBTQ

Opinie moich pacjentów

Skontaktuj się z nami!